Centrul Canadian de Vize (CCV)

OIM Moldova facilitează depunerea solicitărilor de vize şi permise de şedere temporară în Canada, precum şi a documentelor de călătorie pentru rezidenţi permanenţi, prin prestarea serviciilor pre-consulare de către Centrul Canadian de Vize, în parteneriat cu VFS Global.

Activităţile cheie ale Centrului de Vize sunt următoarele:

Consultanţă

 • Distribuirea informaţiilor cu privire la cerinţele relevante, conform celor publicate de Ambasada Canadei, inclusiv formulare de solicitare, taxe şi metode de plată, date de contact şi adresa web ale ambasadei etc;

  Gestionarea dosarelor

 • Acceptarea formularelor completate, a documentelor asociate, paşapoartelor şi confirmărilor de plată a taxelor de procesare pentru vize, permise şi documente de călătorie;

 • Verificarea completivităţii dosarelor şi informarea solicitanţilor despre actele ce lipsesc sau alte cerinţe;

 • Expedierea la ambasadă a tuturor formularelor, dovezilor de plată şi documentelor suplimentare în plicuri sigilate;

 • Returnarea către clienţi a pachetelor sigilate, conţinând decizia finală.

  Evidenţa, urmărirea și conformitatea  

 • Menţinerea evidenţei tuturor solicitărilor şi a dovezilor de plată aferente, precum şi a circulaţiei paşapoartelor în modul şi forma aprobate de Serviciul Cetățenie, Imigrări și Refugiați al Canadei (IRCC) şi în acord cu Procedurile de Operare Locală.

 • Asigurarea conformității cu Cerințele de Securitate, Standardele de Servicii și Specificația de Lucru impuse de IRCC.

  Pentru a contacta Centrul Canadian de Vize (CCV), vă rugăm să accesați următorul link.

   

Donor: 
Donor
Partners: 

Partners

Beneficiaries: 

Beneficiaries

Estimated budget: 
Estimated budget