Profilul Migrațional Extins al Transnistriei

Vă invităm să citiți primul și unicul, deocamdată, Profil Migrațional Extins al Transnistriei. Acest profil este o primă încercare de a elabora profilul migraţional al unui teritoriu cu statut juridic internațional nedeterminat.

Acest profil este un raport statistic elaborat în conformitate cu un șablon standard, care reunește într-un mod structurat, informațiile disponibile din diverse surse, care au implicare în evidența diferitor aspecte ale migrației și dinamicii acesteia. Sunt luați în considerare indicatorii privind migrația, precum și informațiile referitoare la politicile din diverse domenii legate, direct sau indirect, de migrație. De asemenea, s-a încercat analiza impactului migrației asupra dezvoltării sociale și economice a Transnistriei și a bunăstării populației acesteia, ceea ce deține un rol important în promovarea dezvoltării politicilor relevante.

Profilul este alcătuit din patru secțiuni informative și analitice: Partea A – Tendințe migraționale, Partea В – Impactul migrației, Partea С – Cadrul de gestionare a migrației și Partea D – Constatări și recomandări.

Astfel, Profilul Migraţional Extins (PME) ar trebui să contribuie la înțelegerea generală a situației migraționale în Transnistria.

Acest raport este disponibil și în limba engleză și rusă.