Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Acest ghid de Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova descrie succint 21 programe de înființare/dezvoltare a unei afaceri mici și mijlocii în Moldova. În acest ghid est prezentat succint crowdfundingul – care poate fi un instrument de finanțare a unei afaceri – ceva mai nou pentru Republica Moldova.

Această publicație este disponibilă și în limba rusă.