Masteranzii de la ASEM vor putea studia aspectele social-economice ale migrației

Date Publish: 
Joi, Mai 18, 2017
Tags: 
Curs, migrație, dezvoltare, ASEM, curriculum, manual, Vaculovschi

Chișinău –  Pe 17 mai 2017  a fost lansat cursul „Migrație și Dezvoltare, aspecte social-economice” pentru studenții programelor de master – Managementul și dezvoltarea resurselor umane și Managementul în administrația publică din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM).

Autorul cursului și manualului – dl Dorin Vaculovschi, doctor în economie, șef-catedră de management social și consultant OIM a prezentat conținutul și structura cursului elaborat. La eveniment au fost prezenți rectorul ASEM – dl Grigore Belostecinic, șefa Biroului relații cu diaspora – dna Olga Coptu, dl Ghenadie Crețu, coordonatorul programului „Migrație și Dezvoltare” al OIM, precum și alți specialiști în domeniu, cadre didactice și studenții ASEM.

Dl Crețu a menționat: „Lansarea manualului de curs de astăzi este un eveniment important pentru mediul universitar și de cercetare economică din Moldova. Legătura dintre migrație și dezvoltare economică este strânsă, și merită a fi elucidată din perspectiva rațională, atât sub prisma impactului pozitiv, cât și negativ al migrației. Cursul respectiv de instruire va dota viitorii profesioniști, absolvenți ai ASEM cu cunoștințele necesare luării unor decizii practice de natură strategică sau tactică, atât în domeniul politicilor publice, cât și în sectorul privat. Investițiile în numeroase sectoare ale economiei trebuie să ia în calcul migrația ca și o oportunitate, fie să o abordeze ca și un risc. Orice plan de afaceri sau decizie, trebuie să ia în calcul migranții ca și clienți, beneficiari sau parteneri. Sper că potențialul cursului va fi pe deplin apreciat și valorificat de studenți, dar și de profesioniști sau practicieni.”

Cursul dlui Vaculovschi constituie o parte a efortului de a crește o generație de specialiști și cercetători ai subiectului migrației. Astfel, aspectele politico-juridice ale acestui subiect vor fi abordate într-un alt curs, similar, elaborat de dl Valeriu Moșneaga, doctor habilitat în științe politice, profesor la facultatea de relații internaționale, științe politice și administrare la Universitatea de Stat a Moldovei (USM). Lansarea celui de-al doilea curs ce vizează aspectele politico-juridice se preconizează pentru luna mai 2017, iar din septembrie, masteranzii USM și ASEM se vor putea înscrie la unul dintre aceste cursuri. 

Elaborarea și implementarea acestor cursuri au fost posibile grație Programului Global Comun „Integrarea migrației în strategiile naționale de dezvoltare” implementat de OIM și Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Republica Moldova, și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Pentru mai multe detalii apelați la Vitalie Varzari, vvarzari@iom.int