Lansarea manualului „Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice”

Date Publish: 
Vineri, Septembrie 22, 2017
Tags: 
manual, migrație, dezvoltare, lansare, Vaculovschi

Pe 22 septembrie 2017, la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a fost lansat manualul „Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice” semnat de domnul Dorin Vaculovschi, doctor în economie, profesor și conferențiar universitar.  

Manualul a fost elaborat în anul 2016-2017 și va fi pus la dispoziția masteranzilor de la Școala masterală de excelență în economie și business, facultatea de management în administrație publică și de management și dezvoltare a resurselor umane. Cursul va dura două săptămâni.  

Manualul despre aspectele socioeconomice a fost elaborat în paralel cu manualul despre aspectele politico-juridice, semnat de domnul Valeriu Moșneaga, doctor habilitat în științe politice. Manualul despre aspectele politico-juridice va fi utilizat în cadrul unui curs similar la Universitatea de Stat a Moldovei.

În tandem, aceste două manuale și cursuri au obiectivul de a instrui o nouă generație de specialiști, viitori funcționari publici, capabili să gestioneze și să propună politici publice eficiente în domeniul migrației. 

La eveniment au fost prezenți reprezentanții mediului academic și studenții ASEM. Elaborarea și implementarea acestor cursuri au fost posibile grație Programului Global Comun „Integrarea migrației în strategiile naționale de dezvoltare” implementat de OIM și Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Republica Moldova, și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Pentru mai multe detalii contactați domnul Vitalie Varzari, vvarzari@iom.int

Manualul „Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice” poate fi descărcat aici, iar manualul „Migrație și dezvoltare: aspectele politico-juridice” poate fi descărcat aici.