Extins! Concursul deschis pentru cea mai bună lucrare de cercetare în domeniul migrației, ediția 2017

Date Publish: 
Joi, Noiembrie 2, 2017
Tags: 
concurs, tineri, cercetători, Diaspora

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), misiunea în Moldova anunță prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru cea de-a treia ediție a Concursului deschis pentru cea mai bună lucrare de cercetare în domeniul migrației. Astfel, dosarele pot fi depuse până pe 19 noiembrie 2017.

La concurs sunt invitați să participe tinerii cercetători (studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători post-doctorat) cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, originari din Republica Moldova, inclusiv de pe malul stâng al râului Nistru, care fac sau au făcut studii în republică sau peste hotarele acesteia. La concurs se acceptă lucrări în limba română, rusă și engleză. Concursul este organizat cu suținerea financiară a Uniunii Europene și presupune premii bănești și publicarea celor mai bune cercetări. 

Tema concursului pentru ediția curentă este „Fenomenul diasporei în epoca contemporană: aspecte internaționale și regionale”. Doritorii pot participa la următoarele trei categorii ale concursului, în funcție de nivelul studiilor superioare (curente sau absolvite): licență, masterat, doctorat sau post-doctorat.

În cadrul concursului se acceptă lucrările științifice scrise și finalizate în mod individual, având în vedere următoarele direcții de cercetare:

  1. Diaspora în epoca contemporană: evoluția fenomenului și a conceptului.

            Diaspora clasică și contemporană;

            Tipologia diasporelor;

            Varietatea abordărilor de definire a conceptului de „diasporă”;

            Rolul diasporei în calitate de comunitate transnațională.

  1. Locul și rolul diasporei în sistemul relațiilor internaționale.

            Caracteristicile etnoculturale, instituționale și socio-psihologice ale diasporei contemporane;

            Potențialul politic, financiar, economic și cultural al asociațiilor diasporei;

            Principiile și formele de interacțiune ale instituțiilor de stat cu diaspora.

  1. Practici de interacțiune a statului cu diasporele altor țări.

Refuzul (oficial declarat sau executat de facto) de realizare a politicii de repatriere în calitate de sarcină principală de interacțiune cu diaspora;

Îmbinarea politicii paternaliste cu abordarea pragmatică, în vederea explorării eficiente a potențialului diasporei;

            Crearea și consolidarea sistemului de comunicare cu diasporele altor țări.

Pentru informații privind organizarea și participarea la concurs, cerințele față de lucrările de cercetare, procedura de evaluare și totalizare a concursului citiți Regulamentul concursului

Concursul este realizat de OIM Moldova în cadrului proiectului “Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.