Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

Epoca contemporană poate fi numită cu certitudine o epocă a migrației. În ultimii ani, migrația internațională a înregistrat o amploare fără precedent. La nivel mondial, aceasta  ajunge la peste 232 de milioane de persoane sau 3% din populația lumii, iar 740 de milioane de persoane sunt considerate migranți interni. Fenomenul migrator este caracteristic, practic, oricărui stat. 

Lucrarea de față își propune formarea la studenți a unei viziuni comprehensive asupra problemelor legate de integrarea migrației în politicile și strategiile de dezvoltare, de efectele ei benefice pentru dezvoltarea socială și economică a țării, precum și de căile posibile de evitare a consecințelor negative ale fenomenului migrator. Ea este adresată studenților ciclului II masterat (ASEM), care urmează programele de specializare „Managementul administrației publice” și „Managementul și dezvoltarea resurselor umane”. Deși în prezent există mai multe surse bibliografice axate pe relația migrație–dezvoltare, acestea nu s-au concentrat în mod special asupra procesului de predare și formare profesională în vederea aprofundării gradului de înțelegere de către studenți a problemelor ce țin de relația în cauză.

Lucrarea este structurară în 8 capitole, care reflectă diverse aspecte legate de migrație–dezvoltare: definirea fenomenului migrator și formele lui de manifestare; măsurarea și monitorizarea fluxurilor migratorii; analiza efectelor sociale și economice ale fenomenului migrator; definirea dezvoltării și formelor de manifestare a ei, procesul de integrare a migrației în strategii de dezvoltare etc. În manual nu sunt ignorate nici feminizarea migrației, aspectele referitoare la integrarea lucrătorilor migranți în țările de destinație, precum și reintegrarea migranților reîntorși în țările de origine, formarea diasporei, impactul migrației de muncă asupra funcționalității pieței muncii etc. Manualul este conceput ca un set de instrumente destinat studenților, lectorilor din domeniul științelor sociale și economice și altor persoane implicate în activitatea de predare, care cercetează procesul de dezvoltare și integrarea migrației în procesul de dezvoltare.