Migrație și dezvoltare: aspecte politico-juridice

Programul de master „Analiză și consiliere politică” are ca scop formarea de competențe și abilități de analiză și consiliere în probleme de natură politică. Actualitatea politică autohtonă denotă necesitatea unor profesioniști în domeniul științelor politice care ar avea o mentalitate de design politic pentru identificarea și formularea problemei, acumularea și prelucrarea datelor empirice, selectarea paradigmei teoretice și proiectarea modelelor de soluționare.

În acest context, cursul Migrație și dezvoltare: aspecte politico-juridice îşi propune să ofere masteranzilor o viziune de ansamblu asupra fenomenului migrației și integrării lui în politicile de dezvoltare. Conținutul cursului este structurat pe 9 teme, respectându-se principiul de trecere de la general la particular. În primele teme este analizată legătura dintre migraţia internaţională şi dezvoltare, examinându-se modul în care migraţia internaţională şi dezvoltarea se intersectează, este menționat impactul pozitiv şi negativ al procesului migraţional asupra dezvoltării, sunt scoase în evidență şi modalitățile de integrare a migraţiei în strategiile și politicile de dezvoltare ale statului.

Lucrarea este destinată masteranzilor, profesorilor şi altor persoane implicate în procesul de predare din domeniul ştiinţelor sociale, politice, relaţiilor internaţionale, studiilor de dezvoltare care acoperă, direct sau indirect, subiecte legate de integrarea dimensiunii migraţionale în procesele de planificare a dezvoltării în ţările în curs de dezvoltare.