Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2007-2012

Vă invităm să citiți Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2007-2012, care este un raport analitic. Profilul Migrațional Extins este un instrument ce aparține guvernului, pregătit în consultare cu mai multe părți interesate din sectorul guvernamental și neguvernamental. Profilul a fost elaborat în baza tuturor datelor statistice și administrative colectate la nivel național și internațional pentru perioada 2007-2012 și a dovezilor provenite din surse secundare, documente juridice, de reglementare și de politici ale republicii și în baza ediției precedente a profilului.

Scopul profilului este de a-l utiliza în eforturi de eficientizare ale politicilor, elaborarea de politici bazate pe dovezi și integrare a migrației în planificarea dezvoltării republicii.

Acest profil cuprinde patru părți: Partea A – Tendințe migraționiste; Partea B – Impactul migrației; Partea C – Cadrul de gestionare a migrației și partea D – Principalele constatări, implicații asupra politicilor și recomandări. Acest profil oferă: o descriere a tendințelor cheie ale migrației, o analiză a impactului migrației asupra dezvoltării demografice, economice, de muncă, sociale și publice a țării.

Studiile realizate în domeniul migrației reflectă că principalul factor de impulsionare pentru migranții moldoveni rămâne să fie migrația pentru scopuri economice, în special cauzată de lipsa oportunităților de angajare în muncă și a salariilor mici oferite pe piața muncii din țară. Fenomenul migrației în republică continuă să fie caracterizat prin emigrarea internațională a populației Moldovei mai puțin prin imigrarea persoanelor în afara țării.

Această publicație este disponibilă și în limba engleză și rusă.

Alte ediții ale profilului pot fi găsite aici.